خانه > فیلتر، روغن و مایعات > روغن ها > روغن هیدرولیک فرمان

نمایش 1–9 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

روغن هیدرولیک کانادا لوبریفنت مدل DEXRON VI حجم 1 لیتر

تماس بگیرید
 • سطح کیفیت: LUS / SP4
 • روش ساخت: فول سنتتیک
 • مدل: DEXRON VI
روغن هیدرولیک یا سیال هیدرولیک از روغن های مهم در ماشین آلات هیدرولیکی است که وظیفه آن روان کنندگی در قسمت فرمان خودرو و انتقال قدرت است. نقش این روغن در ماشین آلات هیدرولیکی در این است که به عنوان یک سیال، قطعات را به حرکت در می آورد و یا در به حرکت در آوردن آنها سرعت می بخشد. ماشین آلات هیدرولیکی زمانی بهترین کارایی را دارند، که تراکم پذیری روغن در آن ها برابر صفر باشد.
فروخته شده:4
باقی مانده:6

روغن هیدرولیک فرمان خودرو توتال مدل ATF III (یک لیتری)

تماس بگیرید
روغن هیدرولیک یا سیال هیدرولیک از روغن های مهم در ماشین آلات هیدرولیکی است که وظیفه آن روان کنندگی در قسمت فرمان خودرو و انتقال قدرت است. نقش این روغن در ماشین آلات هیدرولیکی در این است که به عنوان یک سیال، قطعات را به حرکت در می آورد و یا در به حرکت در آوردن آنها سرعت می بخشد. ماشین آلات هیدرولیکی زمانی بهترین کارایی را دارند، که تراکم پذیری روغن در آن ها برابر صفر باشد.
فروخته شده:6
باقی مانده:10

روغن هیدرولیک بهران مدل ATFII حجم 1000 میلی لیتر

تماس بگیرید
 • حجم کالا : ۱ لیتر
 • استاندارد روغن : DOT 2
روغن هیدرولیک یا سیال هیدرولیک از روغن های مهم در ماشین آلات هیدرولیکی است که وظیفه آن روان کنندگی در قسمت فرمان خودرو و انتقال قدرت است. نقش این روغن در ماشین آلات هیدرولیکی در این است که به عنوان یک سیال، قطعات را به حرکت در می آورد و یا در به حرکت در آوردن آنها سرعت می بخشد. ماشین آلات هیدرولیکی زمانی بهترین کارایی را دارند، که تراکم پذیری روغن در آن ها برابر صفر باشد.
فروخته شده:5
باقی مانده:3

روغن هیدرولیک بهران مدل ATFII حجم 1000 میلی لیتر

تماس بگیرید
 • حجم کالا : ۱ لیتر
 • استاندارد روغن : DOT 2
روغن هیدرولیک یا سیال هیدرولیک از روغن های مهم در ماشین آلات هیدرولیکی است که وظیفه آن روان کنندگی در قسمت فرمان خودرو و انتقال قدرت است. نقش این روغن در ماشین آلات هیدرولیکی در این است که به عنوان یک سیال، قطعات را به حرکت در می آورد و یا در به حرکت در آوردن آنها سرعت می بخشد. ماشین آلات هیدرولیکی زمانی بهترین کارایی را دارند، که تراکم پذیری روغن در آن ها برابر صفر باشد.
فروخته شده:6
باقی مانده:4

روغن هیدرولیک بهران مدل ATFII حجم 1000 میلی لیتر

تماس بگیرید
 • حجم کالا : ۱ لیتر
 • استاندارد روغن : DOT 2
روغن هیدرولیک یا سیال هیدرولیک از روغن های مهم در ماشین آلات هیدرولیکی است که وظیفه آن روان کنندگی در قسمت فرمان خودرو و انتقال قدرت است. نقش این روغن در ماشین آلات هیدرولیکی در این است که به عنوان یک سیال، قطعات را به حرکت در می آورد و یا در به حرکت در آوردن آنها سرعت می بخشد. ماشین آلات هیدرولیکی زمانی بهترین کارایی را دارند، که تراکم پذیری روغن در آن ها برابر صفر باشد.
فروخته شده:5
باقی مانده:3

روغن هیدرولیک بهران مدل ATFII حجم 1000 میلی لیتر

تماس بگیرید
 • حجم کالا : ۱ لیتر
 • استاندارد روغن : DOT 2
روغن هیدرولیک یا سیال هیدرولیک از روغن های مهم در ماشین آلات هیدرولیکی است که وظیفه آن روان کنندگی در قسمت فرمان خودرو و انتقال قدرت است. نقش این روغن در ماشین آلات هیدرولیکی در این است که به عنوان یک سیال، قطعات را به حرکت در می آورد و یا در به حرکت در آوردن آنها سرعت می بخشد. ماشین آلات هیدرولیکی زمانی بهترین کارایی را دارند، که تراکم پذیری روغن در آن ها برابر صفر باشد.
فروخته شده:6
باقی مانده:4

روغن هیدرولیک بهران مدل ATFII حجم 1000 میلی لیتر

تماس بگیرید
 • حجم کالا : ۱ لیتر
 • استاندارد روغن : DOT 2
روغن هیدرولیک یا سیال هیدرولیک از روغن های مهم در ماشین آلات هیدرولیکی است که وظیفه آن روان کنندگی در قسمت فرمان خودرو و انتقال قدرت است. نقش این روغن در ماشین آلات هیدرولیکی در این است که به عنوان یک سیال، قطعات را به حرکت در می آورد و یا در به حرکت در آوردن آنها سرعت می بخشد. ماشین آلات هیدرولیکی زمانی بهترین کارایی را دارند، که تراکم پذیری روغن در آن ها برابر صفر باشد.
فروخته شده:5
باقی مانده:3

روغن هیدرولیک بهران مدل ATFII حجم 1000 میلی لیتر

تماس بگیرید
 • حجم کالا : ۱ لیتر
 • استاندارد روغن : DOT 2
روغن هیدرولیک یا سیال هیدرولیک از روغن های مهم در ماشین آلات هیدرولیکی است که وظیفه آن روان کنندگی در قسمت فرمان خودرو و انتقال قدرت است. نقش این روغن در ماشین آلات هیدرولیکی در این است که به عنوان یک سیال، قطعات را به حرکت در می آورد و یا در به حرکت در آوردن آنها سرعت می بخشد. ماشین آلات هیدرولیکی زمانی بهترین کارایی را دارند، که تراکم پذیری روغن در آن ها برابر صفر باشد.
فروخته شده:6
باقی مانده:4

روغن هیدرولیک بهران مدل ATFII حجم 1000 میلی لیتر

تماس بگیرید
 • حجم کالا : 1 لیتر
 • استاندارد روغن : DOT 2
روغن هیدرولیک یا سیال هیدرولیک از روغن های مهم در ماشین آلات هیدرولیکی است که وظیفه آن روان کنندگی در قسمت فرمان خودرو و انتقال قدرت است. نقش این روغن در ماشین آلات هیدرولیکی در این است که به عنوان یک سیال، قطعات را به حرکت در می آورد و یا در به حرکت در آوردن آنها سرعت می بخشد. ماشین آلات هیدرولیکی زمانی بهترین کارایی را دارند، که تراکم پذیری روغن در آن ها برابر صفر باشد.
فروخته شده:8
باقی مانده:3