یارایدک اصالت تمامی کالای های داخل وبسایت خود را تضمین می کند. این تضمین بدین معناست که اگر محصولی را از یارایدک خریداری کردید و به اصالت آن شک کردید، میتوانید به اتحادیه صنف مرتبط با آن کالا مراجعه کنید. اگر کارشناس اتحادیه مربوطه به شما عدم اصالت کالا را تاییدیه دادند ، یارایدک طبق تعهدی که داده محصول را از شما پس می گیرد و هزینه محصول خریداری شده را به شما بازگشت می دهد.  توجه داشته باشید وکیوم محصول می بایست در حضور کارشناس باز شود.