خانه > موتور و تسمه > بلوک موتور

نمایش 1–9 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

بلوک سیلندر سمند ایساکو

ناموجود
 • بلوک سیلندر از مهم‌ترین اجزا موتور خودرو به شمار می‌رود و تعریف تعداد سیلندرهای خودرو به‌واسطه این قطعه امکان‌پذیر می‌گردد.
 • تقریباً بیشترین فضا در موتور یک خودرو به بلوک سیلندر اختصاص می‌یابد.
 • به‌طور دقیق‌تر باید گفت که از این قطعه به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی قطعات موتور خودرو یاد می‌شود، قطعه‌ای که سلامت و عملکرد صحیح آن بر نحوه عملکرد خودرو به شکل ویژه‌ای مؤثر خواهد بود.

فروخته شده:7
باقی مانده:3

بلوک سیلندر پژو پارس ایساکو

ناموجود
 • بلوک سیلندر از مهم‌ترین اجزا موتور خودرو به شمار می‌رود و تعریف تعداد سیلندرهای خودرو به‌واسطه این قطعه امکان‌پذیر می‌گردد.
 • تقریباً بیشترین فضا در موتور یک خودرو به بلوک سیلندر اختصاص می‌یابد.
 • به‌طور دقیق‌تر باید گفت که از این قطعه به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی قطعات موتور خودرو یاد می‌شود، قطعه‌ای که سلامت و عملکرد صحیح آن بر نحوه عملکرد خودرو به شکل ویژه‌ای مؤثر خواهد بود.

فروخته شده:8
باقی مانده:2

بلوک سیلندر تیبا

ناموجود
 • بلوک سیلندر از مهم‌ترین اجزا موتور خودرو به شمار می‌رود و تعریف تعداد سیلندرهای خودرو به‌واسطه این قطعه امکان‌پذیر می‌گردد.
 • تقریباً بیشترین فضا در موتور یک خودرو به بلوک سیلندر اختصاص می‌یابد.
 • به‌طور دقیق‌تر باید گفت که از این قطعه به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی قطعات موتور خودرو یاد می‌شود، قطعه‌ای که سلامت و عملکرد صحیح آن بر نحوه عملکرد خودرو به شکل ویژه‌ای مؤثر خواهد بود.
فروخته شده:7
باقی مانده:3

بلوک سیلندر دنا ایساکو

ناموجود
 • بلوک سیلندر از مهم‌ترین اجزا موتور خودرو به شمار می‌رود و تعریف تعداد سیلندرهای خودرو به‌واسطه این قطعه امکان‌پذیر می‌گردد.
 • تقریباً بیشترین فضا در موتور یک خودرو به بلوک سیلندر اختصاص می‌یابد.
 • به‌طور دقیق‌تر باید گفت که از این قطعه به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی قطعات موتور خودرو یاد می‌شود، قطعه‌ای که سلامت و عملکرد صحیح آن بر نحوه عملکرد خودرو به شکل ویژه‌ای مؤثر خواهد بود.
فروخته شده:5
باقی مانده:7

بلوک سیلندر سمند EF7 ایساکو

ناموجود
 • بلوک سیلندر از مهم‌ترین اجزا موتور خودرو به شمار می‌رود و تعریف تعداد سیلندرهای خودرو به‌واسطه این قطعه امکان‌پذیر می‌گردد.
 • تقریباً بیشترین فضا در موتور یک خودرو به بلوک سیلندر اختصاص می‌یابد.
 • به‌طور دقیق‌تر باید گفت که از این قطعه به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی قطعات موتور خودرو یاد می‌شود، قطعه‌ای که سلامت و عملکرد صحیح آن بر نحوه عملکرد خودرو به شکل ویژه‌ای مؤثر خواهد بود.
فروخته شده:4
باقی مانده:3